ติดต่อ websabaitrip.com E-mail : info@sabaitrip.com
จันทร์ - ศุกร์ และเสาร์เว้นเสาร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.
 
Tour Destinations
 
 
 

Sri Lanka - Tour Program

วันเดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มต้น)
สถานะ
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 9 มีนาคม 2561
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 23,911 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 23,911 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 30,411 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 23,911 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 22,911 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 21,911 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. 10,000 
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 BKK-CMB 2018-03-09 09.15-11.00 UL UL403
1 CMB-BKK 2018-03-13 01.40-06.35 UL UL402
รหัสทัวร์
GTCMBUL18030900
ศรีลังกา ดินแดนมรดกโลก แห่งลังกาทวีป 5วัน 3คืน โดยสายการบินศรีลังกา แอร์ไลน์ (UL) GT-CMB UL01
2018-03-09 5 วัน GTCMBUL18030900 UL 23,911 จอง
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 24 มีนาคม 2561
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 24,911 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 24,911 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 31,411 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 24,911 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 23,911 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 22,911 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. 10,000 
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 BKK-CMB 2018-03-24 09.15-11.00 UL UL403
1 CMB-BKK 2018-03-28 01.40-06.35 UL UL402
รหัสทัวร์
GTCMBUL18032400
2018-03-24 5 วัน GTCMBUL18032400 UL 24,911 จอง
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 13 เมษายน 2561
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 29,911 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 29,911 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 36,411 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 29,911 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 28,911 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 27,911 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. 10,000 
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 BKK-CMB 2018-04-13 09.15-11.00 UL UL403
1 CMB-BKK 2018-04-17 01.40-06.35 UL UL402
รหัสทัวร์
GTCMBUL18041300
2018-04-13 5 วัน GTCMBUL18041300 UL 29,911 จอง
Popular Program
ศรีลังกา ดินแดนมรดกโลก แห่งลังกาทวีป 5วัน 3คืน โดยสายการบินศรีลังกา แอร์ไลน์ (UL) GT-CMB UL01
ไฮไลท์ ทัวร์ศรีลังกา - ดินแดนมรดกโลก แห่งลังกาทวีป • เที่ยวชม เมืองมรดกโลกศรีลังกา • นมัสการ พระบรมสารีริกธาตุ สุดยอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว • ชม เขาสิกิริยา ศาสนสถานลอยฟ้าแห่งศรีลังกา สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 • ชม วัดถ้ำดัมบุลลา วัดที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก • ตามรอยสายสัมพันธ์บนเส้นทางพระพุทธศาสนา ไทย-ศรีลังกา
ประเทศ : ศรีลังกา
เมือง : Colombo
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคา
(เริ่มที่)
: 23,911.-
 
Colombo

ศรีลังกา ดินแดนมรดกโลก แห่งลังกาทวีป 5วัน 3คืน โดยสายการบินศรีลังกา แอร์ไลน์ (UL) GT-CMB UL01
ไฮไลท์ ทัวร์ศรีลังกา - ดินแดนมรดกโลก แห่งลังกาทวีป • เที่ยวชม เมืองมรดกโลกศรีลังกา • นมัสการ พระบรมสารีริกธาตุ สุดยอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว • ชม เขาสิกิริยา ศาสนสถานลอยฟ้าแห่งศรีลังกา สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 • ชม วัดถ้ำดัมบุลลา วัดที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก • ตามรอยสายสัมพันธ์บนเส้นทางพระพุทธศาสนา ไทย-ศรีลังกา

ประเทศ : ศรีลังกา เมือง : Colombo

วันเดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มต้น)
สถานะ
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 9 มีนาคม 2561
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 23,911 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 23,911 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 30,411 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 23,911 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 22,911 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 21,911 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. 10,000 
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
2 BKK-CMB 2018-03-09 09.15-11.00 UL UL403
3 CMB-BKK 2018-03-13 01.40-06.35 UL UL402
รหัสทัวร์
GTCMBUL18030900
2018-03-09 5 วัน GTCMBUL18030900 UL 23,911 จอง
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 24 มีนาคม 2561
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 24,911 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 24,911 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 31,411 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 24,911 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 23,911 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 22,911 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. 10,000 
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
2 BKK-CMB 2018-03-24 09.15-11.00 UL UL403
3 CMB-BKK 2018-03-28 01.40-06.35 UL UL402
รหัสทัวร์
GTCMBUL18032400
2018-03-24 5 วัน GTCMBUL18032400 UL 24,911 จอง
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 13 เมษายน 2561
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 29,911 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 29,911 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 36,411 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 29,911 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 28,911 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 27,911 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. 10,000 
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
2 BKK-CMB 2018-04-13 09.15-11.00 UL UL403
3 CMB-BKK 2018-04-17 01.40-06.35 UL UL402
รหัสทัวร์
GTCMBUL18041300
2018-04-13 5 วัน GTCMBUL18041300 UL 29,911 จอง
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 27 เมษายน 2561
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 26,911 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 26,911 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 33,411 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 26,911 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 25,911 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 24,911 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. 10,000 
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
2 BKK-CMB 2018-04-27 09.15-11.00 UL UL403
3 CMB-BKK 2018-05-01 01.40-06.35 UL UL402
รหัสทัวร์
GTCMBUL18042700
2018-04-27 5 วัน GTCMBUL18042700 UL 26,911 จอง