ติดต่อ websabaitrip.com E-mail : info@sabaitrip.com
จันทร์ - ศุกร์ และเสาร์เว้นเสาร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.
 
Tour Destinations
 
 
 

China - Tour Program

วันเดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มต้น)
สถานะ
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 13 เมษายน 2561
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 38,991 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 38,991 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 44,991 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 38,991 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 38,991 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 38,991 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. 9,900 
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 BKK-CTU 2018-04-13 17.30-22.00 3U 3U8146
1 CTU-LXA 2018-04-14 08.30-10.55 3U 3U8697
1 LXA-CTU 2018-04-17 10.35-12.35 3U 3U8698
1 CTU-BKK 2018-04-18 14.40-16.35 3U 3U8145
รหัสทัวร์
GTCTU3U180413T1
ทิเบต ดินแดนแห่งหลังคาโลก 6วัน 5คืน โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ GT-CTU 3U01
2018-04-13 6 วัน GTCTU3U180413T1 3U 38,991 จอง
ทิเบต

ทิเบต ดินแดนแห่งหลังคาโลก 6วัน 5คืน โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ GT-CTU 3U01
• ทิเบต.....พระราชวังโปตาลา พระราชวังที่สุงที่สุดในโลก • ทิเบต....ทะเลสาบหยางหู ทะเลสาบที่มีน้ำที่ใส ดั่งเป็นอัญมณีที่มีสีฟ้าอมเขียว • เฉิงตู...ช้อปปิ้งถนนคนเดินจิ่งหลี..แหล่งแบรนเนม ถนนคนเดินซุนซีลู่

ประเทศ : จีน เมือง : ทิเบต

วันเดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มต้น)
สถานะ
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 13 เมษายน 2561
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 38,991 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 38,991 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 44,991 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 38,991 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 38,991 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 38,991 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. 9,900 
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
2 BKK-CTU 2018-04-13 17.30-22.00 3U 3U8146
3 CTU-LXA 2018-04-14 08.30-10.55 3U 3U8697
4 LXA-CTU 2018-04-17 10.35-12.35 3U 3U8698
5 CTU-BKK 2018-04-18 14.40-16.35 3U 3U8145
รหัสทัวร์
GTCTU3U180413T1
2018-04-13 6 วัน GTCTU3U180413T1 3U 38,991 จอง
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 27 เมษายน 2561
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 33,991 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 33,991 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 39,991 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 33,991 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 33,991 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 33,991 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. 9,900 
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
2 BKK-CTU 2018-04-27 17.30-22.00 3U 3U8146
3 CTU-LXA 2018-04-28 08.30-10.55 3U 3U8697
4 LXA-CTU 2018-05-01 10.35-12.35 3U 3U8698
5 CTU-BKK 2018-05-02 14.40-16.35 3U 3U8145
รหัสทัวร์
GTCTU3U180427T1
2018-04-27 6 วัน GTCTU3U180427T1 3U 33,991 จอง
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 11 พฤษภาคม 2561
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 33,991 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 33,991 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 39,991 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 33,991 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 33,991 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 33,991 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. 9,900 
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
2 BKK-CTU 2018-05-11 17.30-22.00 3U 3U8146
3 CTU-LXA 2018-05-12 08.30-10.55 3U 3U8697
4 LXA-CTU 2018-05-15 10.35-12.35 3U 3U8698
5 CTU-BKK 2018-05-16 14.40-16.35 3U 3U8145
รหัสทัวร์
GTCTU3U180511T1
2018-05-11 6 วัน GTCTU3U180511T1 3U 33,991 จอง
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 25 พฤษภาคม 2561
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 33,991 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 33,991 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 39,991 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 33,991 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 33,991 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 33,991 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. 9,900 
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
2 BKK-CTU 2018-05-25 17.30-22.00 3U 3U8146
3 CTU-LXA 2018-05-26 08.30-10.55 3U 3U8697
4 LXA-CTU 2018-05-29 10.35-12.35 3U 3U8698
5 CTU-BKK 2018-05-30 14.40-16.35 3U 3U8145
รหัสทัวร์
GTCTU3U180525T1
2018-05-25 6 วัน GTCTU3U180525T1 3U 33,991 จอง
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 1 มิถุนายน 2561
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 33,991 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 33,991 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 39,991 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 33,991 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 33,991 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 33,991 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. 9,900 
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
2 BKK-CTU 2018-06-01 17.30-22.00 3U 3U8146
3 CTU-LXA 2018-06-02 08.30-10.55 3U 3U8697
4 LXA-CTU 2018-06-05 10.35-12.35 3U 3U8698
5 CTU-BKK 2018-06-06 14.40-16.35 3U 3U8145
รหัสทัวร์
GTCTU3U180601T1
2018-06-01 6 วัน GTCTU3U180601T1 3U 33,991 จอง