ติดต่อ websabaitrip.com E-mail : info@sabaitrip.com
จันทร์ - ศุกร์ และเสาร์เว้นเสาร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.
Tour Destinations

China - Tour Program

วันเดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มต้น)
สถานะ
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 1 มิถุนายน 2561
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ 33,991 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านละ 33,991 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ท่านละ 39,991 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 33,991 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ท่านละ 33,991 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 33,991 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 9,900 
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 BKK-CTU 2018-06-01 17.30-22.00 3U 3U8146
1 CTU-LXA 2018-06-02 08.30-10.55 3U 3U8697
1 LXA-CTU 2018-06-05 10.35-12.35 3U 3U8698
1 CTU-BKK 2018-06-06 14.40-16.35 3U 3U8145
รหัสทัวร์
GTCTU3U180601T1
ทิเบต ดินแดนแห่งหลังคาโลก 6วัน 5คืน โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ GT-CTU 3U01
2018-06-01 6 วัน GTCTU3U180601T1 3U 33,991 จอง
Popular Program
ทิเบต ดินแดนแห่งสวรรค์ ทะเลสาบน่ามู่ชว่อ 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ (3U) GT-CTU 3U03
NEW !! • ทิเบต หลังคาโลก สัมผัสบรรยากาศการนั่งรถไฟท่องเที่ยว • ทะเลสาบนามู่ชว่อ..ทะเลสาบในสวรรค์หรือทะเลสาบของเทวดา 1ใน3ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของทิเบต • ทิเบต พระราชวังโปตาลา.... พระราชวังที่สูงที่สุดในโลก สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต
ประเทศ : จีน
เมือง : ทิเบต
ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
ราคา
(เริ่มที่)
: 37,991.-
 
ทิเบต

ทิเบต ดินแดนแห่งหลังคาโลก 6วัน 5คืน โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ GT-CTU 3U01
• ทิเบต.....พระราชวังโปตาลา พระราชวังที่สุงที่สุดในโลก • ทิเบต....ทะเลสาบหยางหู ทะเลสาบที่มีน้ำที่ใส ดั่งเป็นอัญมณีที่มีสีฟ้าอมเขียว • เฉิงตู...ช้อปปิ้งถนนคนเดินจิ่งหลี..แหล่งแบรนเนม ถนนคนเดินซุนซีลู่

ประเทศ : จีน เมือง : ทิเบต

วันเดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มต้น)
สถานะ
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 1 มิถุนายน 2561
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ 33,991 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านละ 33,991 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ท่านละ 39,991 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 33,991 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ท่านละ 33,991 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 33,991 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 9,900 
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
2 BKK-CTU 2018-06-01 17.30-22.00 3U 3U8146
3 CTU-LXA 2018-06-02 08.30-10.55 3U 3U8697
4 LXA-CTU 2018-06-05 10.35-12.35 3U 3U8698
5 CTU-BKK 2018-06-06 14.40-16.35 3U 3U8145
รหัสทัวร์
GTCTU3U180601T1
2018-06-01 6 วัน GTCTU3U180601T1 3U 33,991 จอง

ทิเบต ดินแดนแห่งสวรรค์ ทะเลสาบน่ามู่ชว่อ 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ (3U) GT-CTU 3U03
NEW !! • ทิเบต หลังคาโลก สัมผัสบรรยากาศการนั่งรถไฟท่องเที่ยว • ทะเลสาบนามู่ชว่อ..ทะเลสาบในสวรรค์หรือทะเลสาบของเทวดา 1ใน3ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของทิเบต • ทิเบต พระราชวังโปตาลา.... พระราชวังที่สูงที่สุดในโลก สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต

ประเทศ : จีน เมือง : ทิเบต

วันเดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มต้น)
สถานะ
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 7 กันยายน 2561
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ 37,991 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านละ 37,991 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ท่านละ 43,991 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 37,991 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ท่านละ 37,991 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 37,991 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 9,900 
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
2 BKK-CTU 2018-09-07 18.40-22.45 3U 3U8146
3 CTU-LXA 2018-09-08 08.30-10.55 3U 3U8697
4 CTU-LXA 2018-09-11 10.35-12.35 3U 3U8698
5 CTU-BKK 2018-09-12 15.25-17.25 3U 3U8145
รหัสทัวร์
GTCTU3U180907T2
2018-09-07 6 วัน GTCTU3U180907T2 3U 37,991 จอง
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 17 ตุลาคม 2561
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ 37,991 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านละ 37,991 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ท่านละ 43,991 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 37,991 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ท่านละ 37,991 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 37,991 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 9,900 
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
2 BKK-CTU 2018-10-17 18.40-22.45 3U 3U8146
3 CTU-LXA 2018-10-18 08.30-10.55 3U 3U8697
4 CTU-LXA 2018-10-21 10.35-12.35 3U 3U8698
5 CTU-BKK 2018-10-22 15.25-17.25 3U 3U8145
รหัสทัวร์
GTCTU3U181017T2
2018-10-17 6 วัน GTCTU3U181017T2 3U 37,991 จอง
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 19 ตุลาคม 2561
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ 37,991 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านละ 37,991 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ท่านละ 43,991 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 37,991 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ท่านละ 37,991 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 37,991 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 9,900 
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
2 BKK-CTU 2018-10-19 18.40-22.45 3U 3U8146
3 CTU-LXA 2018-10-20 08.30-10.55 3U 3U8697
4 CTU-LXA 2018-10-23 10.35-12.35 3U 3U8698
5 CTU-BKK 2018-10-24 15.25-17.25 3U 3U8145
รหัสทัวร์
GTCTU3U181019T2
2018-10-19 6 วัน GTCTU3U181019T2 3U 37,991 จอง