ติดต่อ websabaitrip.com E-mail : info@sabaitrip.com
จันทร์ - ศุกร์ และเสาร์เว้นเสาร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.
 
Tour Destinations
 
 
 

Indonesia - Tour Program

Popular Program
บรูไน อินโดนีเซีย ภูเขาไฟโบรโม่ สบาย...สบาย 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินรอยัล บรูไนแอร์ไลน์ (BI) GT-SUB BI01
ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า 1. ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+อินโดนีเซีย • ชมน้ำตก Madakaripura น้ำตกที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย • ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ภูเขาไฟโบรโม่ • ชมมัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiahมัสยิดทองคำแห่งชาติของบรูไน • ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือที่เรียกกันว่า ลิงจมูกยาว
ประเทศ : อินโดนีเชีย
เมือง : สุราบายา
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
ราคา
(เริ่มที่)
: 20,999.-
 
สุราบายา

บรูไน อินโดนีเซีย ภูเขาไฟโบรโม่ สบาย...สบาย 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินรอยัล บรูไนแอร์ไลน์ (BI) GT-SUB BI01
ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า 1. ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+อินโดนีเซีย • ชมน้ำตก Madakaripura น้ำตกที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย • ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ภูเขาไฟโบรโม่ • ชมมัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiahมัสยิดทองคำแห่งชาติของบรูไน • ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือที่เรียกกันว่า ลิงจมูกยาว

ประเทศ : อินโดนีเชีย เมือง : สุราบายา

วันเดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มต้น)
สถานะ
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 18 พฤษภาคม 2561
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 20,999 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 20,999 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 26,899 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 20,999 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 19,999 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 18,999 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. 9,000 
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
2 BKK-BWN 2018-05-18 13.30 - 17.15 BI BI514
3 BWN-SUB 2018-05-18 20.05 - 21.15 BI BI795
4 SUB-BWN 2018-05-21 06.30 - 09.45 BI BI796
5 BWN-BKK 2018-05-22 18.15 - 20.00 BI BI519
รหัสทัวร์
GTSUBBI18051800
2018-05-18 5 วัน GTSUBBI18051800 BI 20,999 จอง